Canto – Voice

Giacomo Prestia
Gianni Tangucci
Cristina Ferrari
Alessandro Ariosi
Donatella Tacchinardi (Répétiteur)